С. Долна Студена – укрепено селище Мързана


62 / 100

Описание и история

Укрепено селище Мързана се намира в едноименната местност, на 1.71 km източно по права линия от центъра на село Долна Студена. Изградено е в западния край на билото на рид, спускащ се от масива „Върта бурун“ на запад към река Янтра. Склонът му от запад е отвесен, на места стръмен и във вид на сипей. Подобен е склона и от юг. От север склона е много стръмен. Селището Мързана се извисява на около 85 m над нивото на река Янтра, която го ограничава от запад. От юг рида е ограничен от потока Купаницата, който е десен приток на реката, а от север е ограничен от потока на извор Чирника, който също е десен приток на реката.

От изток селището Мързана е най- достъпно, по билото на рида. От тая страна ридът е бил преграден от около 30 m широка, защитна линия, от бряг до бряг, дълга около 597 m. Състояла се е от вал, ров от външната страна и може би дървена палисада върху него. От север и юг по ръба на билото е имало защитна линия изградена от вал и може би дървена палисада върху него. Затвореното пространство е с неправилна форма, следваща конфигурацията на терена. Максималните размери са 370-410 m в посока изток- запад и 413-503 m в посока север- юг.

Източната, защитната линия на селището Мързана така е била построена, че извора на потока Купаницата да е в защитеното от нея пространство.

В днешно време голяма част от селището Мързана се обработва за селскостопански цели. На множество сателитни снимки ясно се вижда очертанието на източната отбранителна линия.

Големия размер на селището Мързана навежда на мисълта, че или е тракийско, или средновековно.

Западно от него и от река Янтра, на територията на днешното село Долна Студена, и в източните му окрайности, е имало голямо римско селище, водоснабдено с водопровод. Неговите останки ясно се забелязват на терена източно, североизточно и южно от селото.

Местоположение

Надморска височина: 140 m GPS координати: 43°31’25” С.Ш. и 25°42’58” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.