С. Долна Студена – укрепено селище Бузалъка


55 / 100

Описание и история

Укрепено селище Бузалъка се намира в едноименната местност, на 1.45 km източно по права линия от центъра на село Долна Студена. Изградено е в югозападния край на билото на рид, спускащ се от масива „Кутлиела“ на запад към река Янтра. Склонът му от югозапад е отвесен, на места стръмен и във вид на сипей. Подобен е склона от юг и югоизток. От северозапад склона е полегат.

Селище Бузалъка се извисява на около 75 m над нивото на река Янтра, която го ограничава от запад- югозапад. От юг- югоизток рида е ограничен от суходолие, по което някога се е стичал поток, а от север- северозапад е ограничен от плитко суходолие. От североизток селището е най- достъпно по билото на рида. От тая страна ридът е бил преграден от около 20 m широка, защитна линия, от бряг до бряг, дълга около 227 m. Състояла се е от вал, ров от външната страна и може би дървена палисада върху него. От север- северозапад защитната линия се е състояла от същите елементи, като защитната линия е изтеглена на 30 m навътре от плиткото суходолие. От юг- югозапад по ръба на билото вероятно не е имало защитна линия.

Затвореното пространство на селище Бузалъка е с неправилна трапецовидна форма, следваща конфигурацията на терена. Максималните размери са 156 m от североизток, 247 m от север- северозапад, 260 m от югозапад и 197 m от югоизток.

В днешно време голяма част от селище Бузалъка се обработва за селскостопански цели. На множество сателитни снимки ясно се вижда очертанието на североизточната отбранителна линия.

Обект Бузалъка е или късноантичен, или средновековен. Западно от него и от река Янтра, на територията на днешното село Долна Студена, и в източните му окрайности, е имало голямо римско селище, водоснабдено с водопровод. Неговите останки ясно се забелязват на терена източно, североизточно и южно от селото.

Местоположение

Надморска височина: 140 m GPS координати: 43°31’48” С.Ш. и 25°42’41” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.