С. Долна Бела речка – крепост Чукара


Описание и история

Крепост „Чукара“ се намира на едноименния връх, на 1.63 km северно по права линия от центъра на село Долна Бела речка. Крепостта е голяма. Застрояване се наблюдава по целия западен склон на 400 m дължина от върха. Поради гористия характер на възвишението, не могат да се посочат приблизителни размери на обекта. По всяка вероятност се наблюдава голямо средновековно или тракийско селище, на което различните квартали са укрепени. Забелязват се очертания и на големи сгради. Възвишението е богато на извори. Крепостните стени очертават правилни линии на различните сектори, като на върха се забелязват останките на правоъгълна цитадела с размери 60х40 m, като на югоизточния и ъгъл се забелязва силно изнесено на изток разширение с размери 20х10 m, където вероятно е входа на цитаделата.

Местоположение

Надморска височина: 557 m GPS координати: 43°12’31” С.Ш. и 23°20’23” И.Д.
 

Comments are disabled.