С. Добротино – крепост Калята


Описание и история

Късноантична крепост “Калята” се намира на 0.76 km югозападно по права линия от село Добротино. Разположена е върху конусообразно възвишение от склоновете на Пирин. От север и юг е ограничено от дълбоки долове. Достъпна е от изток, от село Средня чрез една седловина. Цялата площ е обрасла с гора. На места по ръба на височината се очертава трасето на крепостния зид, който сега е затрупан. Има формата на елипса с размери около 270 х 150 m, разположена в посока север- юг.

Местоположение

Надморска височина: 971 m GPS координати: 41°34’43” С.Ш. и 23°40’18” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.