С. Чифлик – крепост Голяма крепост


Описание и история

Тракийска крепост Голяма крепост се намира  на 1 km югозападно по права линия от центъра на село Чифлик. Върху самостоятелно възвишение, изтеглено от запад на изток е построен тракийски град. Склоновете на възвишението са много стръмни, дори отвесни в западната си част. Останките от строежи на хълма са идентични с откритите на Перперикон, който се намира само на 4 km от обекта. Крепостната стена е унищожена във времето, но в скалната основа, където тя е вървяла, се забелязват изсичания, както и обработка на терена, по която се проследява нейното трасе. Най- добре запазени следи от нея се наблюдават на северния горист склон. Южния склон е доста стръмен и поради това не е задържал хумус и ерозията е унищожила много от находките включително и всички останки от стени, но въпреки това се забелязват множество всечени в скалата основи на сгради и малки улици. Западната страна на хълма е най- стръмна, от тази страна веднага след няколко помещения изсечени в скалата се забелязва ритуално стълбище, подобно на това на Перперикон, но значително по- малко, което се изкачва на изток към върха на хълма. На най-  високата точка, в северната страна на стълбището се забелязва отвор за панта, в която някога най- вероятно с е въртяла голяма врата затваряла достъпа до върха на хълма. На южната страна на стълбището се вижда изсечена човешка глава, която представлява лявото перило от стълбището. Из цялата повърхност на хълма се намира голямо количество керамика на няколко парчета дори се забелязват орнаменти. От крепостта се открива много добра видимост към крепостите Юмрук кая, Моняк, Перперикон, а също така и към крепостите над с. Студен Кладенец и крепостите около с. Биволяне включително и една от крепостите при с. Лисиците. Хълмът е изключително стратегическо място с пряка видимост към всички значими крепости в региона, съществували по време на античността и средновековието.

Местоположение

Надморска височина: 456 m GPS координати: 41°40’54” С.Ш. и 25°29’26” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/gMcWvJ
http://dimdimon.snimka.bg/travel/golyama-krepost-pri-s-chiflik.822287

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.