С. Чернокапци – селище Кайряк абла


58 / 100

Описание и история

Укрепено селище или османска табия Кайряк абла се намира в едноименната местност, на 1.24 km югоизточно по права линия от центъра на село Чернокапци. Изградено е в южния край на възвишение на левия бряг на река Гюрла, която го ограничава от юг. То е с издължена форма в посока изток- запад и стръмни склонове от изток, юг и запад. Най- достъпно е от север по билото на височината през широка седловина.

От запад и изток Кайряк абла е ограничено от стръмните дерета на потоци- леви притоци на река Гюрла. Североизточно и югоизточно от обекта има чешми с изворна вода. От сателитна снимка се забелязват очертанията на землено укрепление с приблизително елипсовидна форма и с максимални размери 90х70 m.

В момента теренът се обработва и не може с точност да се определи точната форма на Кайряк абла. Повече прилича на редут от Руско- турската война през 1877-1878 г. В днешно време твърдината е изцяло унищожена.

Местоположение

Надморска височина: 325 m GPS координати: 43°03’29” С.Ш. и 26°32’19” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.