С. Черничино – кула на вр. Кота 630


Описание и история

Наблюдателно- охранителна кула има на връх „Кота 630“, на 0.84 km северно по права линия от село Черничино. Издигната е на малко възвишение с много добра видимост към река Арда и към крепостите „Юмрук кая“ и „Шиштепе“ до град Маджарово. Кулата е издигната върху останките на старо неолитно и тракийско светилище, което обхваща върха на възвишението. Терена на обекта е осеян с битова, фрагментирана керамика с черен и червен цвят. Кулата вероятно е изградена в по- късен исторически период с цел да предава и приема сигнали от споменатите по- горе крепости. Също така непосредствено западно до хълма с кулата преминава стар път, който до средата на XX в. се е използвал активно от околното население за достъп до град Маджрово. На много места по пътя е запазена добре изградена кълдъръмена настилка. Той следва билото на хребета. Кулата вероятно е контролирала трафика по пътя и е препредавала сигнали до споменатите крепости, които се намират на по- ниска кота. Терена на обекта е изпълнен с разсипани камъни и е трудно да се установи, кои останки са от кулата и кои от светилището.

​Местоположение

Надморска височина: 630 m GPS координати:  41°36’04” С.Ш. и 25°50’41” И.Д.

Източници

К. Василев
М. Гърдев
Е. Минчев
Д. Димов
П. Овчаров

Снимки

https://photos.app.goo.gl/YaxYzpSY3n8z3zBQ6

 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.