С. Черни Осъм – крепост в м. “Самара”


Описание и история

Тракийска крепост има в местността “Самара” на 7.95 km южно по права линия от центъра на село Черни Осъм. Крепостта е изградена на билото на рид от Стара планина. През нея минава път (пътека) идващ от местността „Смесите“ южно от село Черни Осъм и излизащ при град Карлово през връх „Момина могила“ и връх „Левски“. Пътят се нарича „Римският път“. Крепостта е изградена на висок връх със стръмни и високи склонове във всички посоки, с изключение на юг, където склона не е толкова стръмен. Формата на обекта е или кръгла, или елипсовидна. Точните размери не могат да бъдат установени без разкопки. Но защитните пояси са два или три. Най- вътрешният е изграден на около 81 m от най- високата точка на върха, а най- външният на около 155 m от най- високата точка на върха. Забелязват се надлъжни крепостни стени, които слизат от върха по склоновете надолу. Те в момента се проследяват във вид на насип. Изградени са от ломени камъни без спойка. Във вътрешността на места се забелязват основите на сгради, както и стари, иманярски изкопи. Върхът е стратегически. Намира се на място където пътят може да бъде отбраняван както от север, така и от юг. Самият път (пътека) върви по изключително тясно било, на места широко до 2-3 m, на което природата е направила естествени места за защита, най- вече за нападение от север. От върха има отлична видимост във всички посоки и визуална връзка с останалите крепости и наблюдателни кули в района.  

Местоположение

Надморска височина: 1294 m GPS координати: 42°46’32” С.Ш. и 24°47’08” И.Д.

Източници

Христов, И. Пътища и крайпътни съоръжения в Хемус. В. Търново, 2002
М. Гърдев

Comments are disabled.