С. Бяга – крепост Хисара


65 / 100

 

Описание и история

Тракийска, антична и средновековна крепост Хисара/Пикакале се намира на 3.26 km североизточно по права линия от центъра на село Бяга. Изградена е върху самостоятелно възвишение с отлична видимост към околната равнина и хълмове, както и към съседните крепости. Възвишението е с много стръмни склонове, като е най- достъпно от изток- югоизток по билото на хълма, което се спуска плавно към равнината. Крепостта изградена на върха има два строителни периода- тракийски и средновековен. Към тракийския период се числят два пояса крепостни стени, които условно се делят на основна крепост и външна преградна стена. Основната крепост има неправилна многоъгълна форма с максимални размери 74х48 m и площ от 2.2 дка. Тя е ориентирана в посока югозапад- североизток и нейната стена е градено от местен ломен камък без спойка. В днешно време стените на този крепостен пояс се наблюдават под формата на разсипи, които добре очертават формата ѝ. Дебелината на стените е около 1.5 m и по тях не се забелязват следи от кули. Входа към укреплението е бил от североизток, като от югозапад описания от Н. Гиздова вход не се забелязва. По всяка вероятност такъв не е имало, тъй като терена от тази страна не позволява нормален достъп до укреплението. На разстояние от 25 до 66 m пред основната стена е била издигната втора. Тя е била изградена от източната, северната и западната страна на обекта. От юг няма следи от нея, защото там склона е значително по- стръмен. Днес тази стена трудно се различава на терена. Нейните останки са много разпилени и по всичко личи, че не е била използвана през втория строителен период. През средновековието стратегическото местоположение на този хълм отново е било оценено и върху руините на старата тракийска крепост е издигната малка, но здрава средновековна твърдина. Тя е изградена в средата на тракийската и има неправилна форма напомняща връх на стрела насочен на югозапад. Максималните размери на укреплението са 35х16 m с площ от 0.375 дка. Стените на тази крепост са градени от камъните на тракийската, споени с бял хоросан (никъде по терена не се забелязва описания от Н. Гиздова, червен хоросан). Днес тези стени се проследяват под формата на насип, чиято повърхност изобилства от парчета хоросан. По всяка вероятност тракийската основна стена е била поправена тук- таме и е продължила да изпълнява предназначението си, но вече като външна, крепостна стена. Твърдината е служила за защита, при вражески нападения на населението от селището, в местността “Куру чешме”, което се намира северозападно от крепостта. При теренни обхождания археолозите са намерили монети от III и XI в. Намира се и голямо количество битова керамика.

Местоположение

Надморска височина: 490 m GPS координати: 42°05’36” С.Ш. и 24°23’29” И.Д.

Литература

Гиздова, Н. Средновековни крепости в Родопите на територията на Пазаржишки окръг. ИМЮБ, Том 9, стр. 69-78, 1983.
Автори: К. Василев и М. Гърдев

Снимки

https://goo.gl/photos/Y5QZg34vHFdCjeZeA
https://pepopepo.snimka.bg/travel/krepost-hisara-s-byaga.557630

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=vpc3yMk-mg4
https://www.youtube.com/watch?v=x3fxXLEn5-g

Планове

К. Василев

s byaga krepost hisara 5f43be37bf9ff

Comments are disabled.