С. Булаир – отбранителен комплекс Ниазларско герме


3 / 100

Описание и история

Късноантичен и средновековен, отбранителен комплекс Ниазларско герме се намира на 3.12-4.12 km западно- северозападно по права линия от центъра на село Булаир. Създаден е да спре неприятелски нападения по долината на река Елешница от север през късната античност и от юг през средновековието. Ниазларското герме е най- западната част на цялостната, отбранителна система, изградена през двата исторически периода в най- източната, ниска част на Стара планина, която прегражда три старопланински прохода. Според К. Шкорпил комплекса съдържа един старобългарски вал, една късноантична, каменна стена, седем кули, три от които самостоятелни и една крепост. Според нас към комплекса има още една крепост и още две преградни съоръжения (каменни стени или валове), които се намират от западната част на река Елешница. Общата дължина на комплекса е 1.1 km, като от запад и изток започва и завършва с крепост.
Късноантична, преградна стена Ниазларско герме се намира на 3.57 km западно по права линия от центъра на село Булаир. Изградена е в най- западната част на Гулишката планина, наречена “Ниазлар”, на източния бряг на река Елешница. На западния бряг на реката се намира скалния гребен със южен отвесен склон “Ярамазкая”. “Ниазлар” е отделен на север от връх “Картала”, с потока Буково кладенче, който разцепва Гулишката планина в западната ѝ част. По гребена на “Ниазлар” е изграден краят на преградната стена, която почти без прекъсване прегражда планината до морето. Стената започва от западния край на “Ниазлар”, който се казва “Хоро мегдан” с една голяма кула с квадратен план, надвиснала над река Елешница. Ъглите на кулата са обърнати към посоките на света. Стената започва от източния ъгъл на кулата. След това се изкачва по стръмното било на “Ниазлар” до следващата кула. В тая отсечка крепостната стена е изградена от ломен камък, споен с червен хоросан. От втората кула стената се отправя на североизток и върви по почти равен терен до следващата чупка, която я насочва на изток, а със следващата чупка на югоизток към трета кула. От трета кула крепостната стена продължава на изток към четвърта кула, където свършва. Четвърта кула е изградена на малка скала. От тази кула на изток гребена е много стръмен и е естествена преграда, на която има изградени още 4 самостоятелни кули. При четвъртата самостоятелна кула, която е изградена на връх “Орта кая”/”Среден камък”, от северната страна на върха се забелязват останки от крепостна стена, разположена в посока изток- запад. Тук е имало малка крепост. Общата дължина на преградната стена е около 326 m. Общо на нея има четири кули, двете от които от запад и от изток на стената. Освен на кулите, стената прави още четири чупки, като сменя посоката си. Това вероятно е продиктувано от конфигурацията на терена.
Начална, западна точка: Надморска височина: 150 m GPS координати: 42°54’20” С.Ш. и 27°24’15” И.Д.
Крайна, източна точка: Надморска височина: 240 m GPS координати: 42°54’20” С.Ш. и 27°24’28” И.Д.
Късноантична, самостоятелна кула има на 3.22 km западно по права линия от центъра на село Булаир. Кулата е част от отбранителното съоръжение Ниазларско герме.
Надморска височина: 261 m GPS координати: 42°54’21” С.Ш. и 27°24’36” И.Д.
Късноантична, самостоятелна кула има на 3.13 km западно по права линия от центъра на село Булаир. Кулата е част от отбранителното съоръжение Ниазларско герме.
Надморска височина: 275 m GPS координати: 42°54’22” С.Ш. и 27°24’41” И.Д.
Късноантична, самостоятелна кула има на 3.01 km западно по права линия от центъра на село Булаир. Кулата е част от отбранителното съоръжение Ниазларско герме.
Надморска височина: 302 m GPS координати: 42°54’23” С.Ш. и 27°24’47” И.Д.
Късноантична и средновековна крепост има на връх “Орта кая”/”Среден камък”, на 2.89 km западно по права линия от центъра на село Булаир. В източната част на върха се забелязват останки от кула, а в северно под самия връх- останки от крепостна стена разположена в посока изток- запад. По всяка вероятност става въпрос за малка крепост, завършваща на изток отбранителния комплекс Ниазларско герме.
Надморска височина: 345 m GPS координати: 42°54’23” С.Ш. и 27°24’52” И.Д.
Землен, средновековен вало Ниазларско герме е разположен в западната част на Гулишката планина и на източния бряг на река Елешница, на 3.45 km западно по права линия от центъра на село Булаир. Валът дублира късноантичната, преградна стена, само че е насочен за отбрана от юг на север, докато късноантичната стена е насочена за отбрана от север на юг. Състои се от две отсечки, допиращи се под тъп ъгъл. Първата отсечка с дължина 125 m започва от изток от трета кула, от по- старата, преградна стена, а втората пресича седловината и се спуска до река Елешница. Земленият насип е широк 16 m, висок до 2.5 m, с ров от южната си страна. Общата му дължина е около 275 m.
Начална, източна точка: Надморска височина: 238 m GPS координати: 42°54’20” С.Ш. и 27°24’25” И.Д.
Крайна, западна точка: Надморска височина: 140 m GPS координати: 42°54’17” С.Ш. и 27°24’14” И.Д.
Късноантична и средновековна крепост има на 4.12 km западно по права линия от центъра на село Булаир. Изградена е на билото на скалния гребен „Ярамазкая“, на западния бряг на река Елешница. Южния склон е скален и отвесен, а всички останали са стръмни. Крепостта е крайната западна точка на отбранителния комплекс Ниазларско герме. Твърдината е с елипсовидна форма с размери в посока изток- запад 40 m и север- юг 25 m. От нея на изток към река Елешница вървят две прегради, които по всяка вероятност са късноантична, преградна стена и средновековен, землен вал.
Надморска височина: 275 m GPS координати: 42°54’20” С.Ш. и 27°24’05” И.Д.
Късноантична, западна, преградна стена започва от източната част на крепостта и свършва до западния бряг на река Елешница. Дължината ѝ е приблизително 185 m, като стената върви по северния склон на гребена и прави три чупки по трасето си. В източната си част завършва срещу другата стена, която се намира на източния бряг на реката.
Начална, западна точка: Надморска височина: 270 m GPS координати: 42°54’20” С.Ш. и 27°24’05” И.Д.
Крайна, източна точка: Надморска височина: 149 m GPS координати: 42°54’19” С.Ш. и 27°24’13” И.Д.
Землен, западен, средновековен вал започва от източната част на крепостта и свършва до западния бряг на река Елешница. Дължината му е приблизително 215 m, като той върви точно по билото на гребена и прави една чупка по трасето си. В източната си част завършва срещу другия вал, който се намира на източния бряг на реката.
Начална, западна точка: Надморска височина: 270 m GPS координати: 42°54’19” С.Ш. и 27°24’05” И.Д.
Крайна, източна точка: Надморска височина: 140 m GPS координати: 42°54’17” С.Ш. и 27°24’14” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929.
Автор: М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт ВарнаОбщ. Долни ЧифликСевероизточна Б-я

Comments are disabled.