С. Буково – крепост Люляков камен

С. Буково - Люляков камен

Крепостната стена на цитаделата на Люляков камен.


71 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Люляков камен се намира на едноименния връх, на 2.78 km южно по права линия от центъра на село Буково. Изградена е на възвишение със стръмни склонове от север, запад и изток, като на изток на 450 m се намира укреплението “Боа тепе”, което е най- непристъпното в района.

От запад за защита на Люляков камен се използва скална група, издължена в посока север- юг на 136 m, с широки до 15 m скали и високи до 5 m с отвесни на запад склонове. При тях се намира и цитаделата на твърдината. Тя е построена при най- голямата скала от групата, на която има множество скални изсичания. Крепостната стена е изградена от ломени камъни без спойка и загражда пространство с неправилна форма, като следва конфигурацията на терена. Максималните му размери са 12х27 m.

Външната защитна линия на Люляков камен загражда пространство с неправилна, триъгълна форма, която е обърната с основата на запад. Максималните размери на обекта са 140х136 m. Защитената площ е около 15 дка. Възможно е от най- достъпната източна част защитната линия да е била двойна. Намерената керамика е от желязната или от ранно желязната епоха.

Археолозите предполагат, че обекти “Кара кая”, “Кота 487.8”, Люляков камен, “Боа тепе” и “Маджарското”, вероятно представляват единен комплекс, с най- защитен в отбранителна гледна точка обект „Боа тепе“, който се явява център на цялата група. По скалите наоколо има множество изсичания под вид на басейни, улеи и скални ниши.

Местоположение

Надморска височина: 479 m GPS координати 41°55’14” С.Ш. и  25°14’28” И.Д.

Литература

Андонова, А., Е. Божинова. Теренно археологическо проучване в землищата на с. Буково, община Първомай и с. Ночево, община Черноочене. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010.
Автор: М. Гърдев

Снимки

Снимки от Люляков камен

Видео

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *