С. Боженците – преграда Кота 750.0


60 / 100

Описание и история

Преградно, крепостно съоръжение Кота 750.0/Кота 687.6 се намира на 2.01/1.74 km североизточно по права линия от центъра на село Боженците и на 423/855 m западно от „Черни връх“. Масивът на „Черни връх“ е издължен в посока изток- запад и се простира от река Боженска от запад, до река Тревненска от изток. Северния му склон в средата и от запад е изключително стръмен или отвесен. По този начин той се явява естествена преграда в посока север- юг между двете реки.

Северно от него вододела на двете реки завършва при крепост „Боруна“, която се намира над „Дряновския манастир“ в землището на с. Царева ливада. От двете страни на това било в посока запад и изток към двете реки се спускат множество потоци, които образуват дълбоки дерета. Това означава, че армия идваща от север по водоразделното било (Верейския друм) не може да се отклонява от пътя на запад и на изток, а масива „Черни връх“ се явява преграда по тоя път.

„Верейският друм“ пресича билото на „Черни връх“ на около 630 m западно от него, между двете твърдини Кота 750.0 и Кота 687.6. Те са издигнати за допълнителната защита на пътя по времето на траките, Рим или по времето на Източната римска империя. Тези две укрепления вероятно са били свързани с каменна, преградна стена. Тази стена е запазена при долното, западно укрепление Кота 687.6.

В днешно време където „Верейският друм“ е пресичал масива „Черни връх“, минава черен горски път, който е разширен и оформен с булдозер за да могат да минават тежки камиони превозващи дърва.

Крепост Кота 750.0 е каменно ограждение изработено от средни и големи необработени камъни, без спойка. То е с елипсовидна форма издължена в посока изток- запад и приблизителни размери около 54х35 m. Защитената площ е около 2.1 дка. Стената се проследява под насип, като е запазена на отделни места. Според нас на 10-20 m пред вътрешната защитна линия е имало още една със същата форма и максимални размери 78х70 m.

Твърдина Кота 687.6 представлява каменно укрепление силно издължено в посока изток- запад. То е с двойна защитна линия, изградена от големи и средни по големина необработени камъни без спойка. Вътрешното укрепление е с максимални размери 52х24 m, а външното с размери 223х54 m. Защитеното пространство е около 10.2 дка. В североизточния край на укреплението се наблюдава оформено като камера пространство с размери 3х1.5 m- вероятно останки от кула.

На запад от крепостта е открита преградна стена, построена по билото на масива „Черни връх“. Вероятно тая стена е продължавала и на изток до обект Кота 750.0, но във времето е била унищожена. Във вътрешността се забелязват иманярски изкопи, но не е открит материал за определяне периода на укреплението.

Местоположение

Координати на „Кота 750.0“: Надморска височина: 750 m GPS координати: 42°53’21” С.Ш. и 25°26’02” И.Д.
Координати на „Кота 687.6“: Надморска височина: 687 m GPS координати: 42°53’13” С.Ш. и 25°25’42” И.Д.

Литература

Петракиев, И., М. Йорданов. Теренни издирвания в землищата на селата Боженците и Торбалъжите, общ. Габрово и с. Николаево, общ. Трявна. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *