С. Бориславци – крепост или укрепено светилище в м. “Семери борун”


Описание и история

Неолитна крепост или укрепено светилище има в местността „Семери борун“, на 2.97 km югозападно по права линия от центъра на село Бориславци. Изградена е на самостоятелно, скалисто плато, част от рид който се спуска на север към река Арда. Платото е обиколено почти от всички страни с отвесни скални склонове с височина от 4 до 40 m. Единствения естествен достъп до него е от север, където между отделни отвесни скални групи се изкачват стръмни, но достъпни подходи. Поради тази причина именно от тази страна е изградена и единствената крепостна стена на обекта. Твърдината има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на платото. Обекта е с максимални размери 107х70 m и площ от 3.7 дка. Споменатата крепостна стена има формата на дъга и е градена от ломени камъни без следа от спойка. На терена останките от тази стена се проследяват във вид на нисък 0.5-1 m насип. Дебелината ѝ не може да бъде определена поради силното обезличаване на останките. Към платото има естествен подход и от юг по билото на споменатия рид. Тази подход представлява тясна седловина, която опира в южните отвесни склонове на платото. От тази страна склоновете са високи само 4 m и е много вероятно защитата им да е била подсилена с дървена палисада. На терена не се виждат следи от градежи, но се намират множество фрагментни от груба керамика включително черна керамика характерна за неолитния период и протоколтурата. На платото не се откриват свидетелства за по- късно обитаване.

Местоположение

Надморска височина: 460 m GPS координати: 41°38’18” С.Ш. и 25°54’09” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/Xc9N6FYtWpiwL2hA8

Планове

К. Василев

 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.