С. Боримечково – крепост Спасителя


Описание и история

Тракийска крепост Спасителя се намира на 3.67 km северозападно по права линия от центъра на Боримечково. Изградена е на заравнено било в местността „Кабата“, чийто склонове се спускат стръмно на запад, изток и юг. От север се намират южните склонове на крепостта „Градище“. В днешно време укреплението е силно обезличено, като само на отделни места от югозапад се забелязват следи от двоен зид. Укреплението, е служило за охрана на южния подстъп на крепостта „Градище“, отстояща само на  0.4 km северно от него, както и на пътя идващ от юг (от към Лесичово) и изкачващ се на север към “Градище”. 

Местоположение

Надморска височина: 766 m GPS координати 42°24’45″С.Ш. и 24°04’59″И.Д. 

Източници

М. Гърдев
П. Овчаров
К. Василев

Снимки

http://pepopepo.snimka.bg/travel/krepost-spasitelya-borimechkovo.927212

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.