С. Близнаци – землена, крепостна система при река Камчия


Описание и история

Старобългарска, землена, погранична, крепостна система има на северния бряг на река Камчия при вливането ѝ в морето. Землените валове в устието на река Камчия преграждат ниската тераса между устията на реките Камчия и Яйленска и склона на възвишението “Палица”. Тук се разполагат три вала, издигнати изглежда в непродължителен срок от време. Източният вал започва от дълбокия естествен овраг покрай северната стена на античната крепост “Ерите”. Следвайки брега в начупена линия, той достига до устието на река Яйленска. Дължината му е 1400 крачки. Земленият насип е широк 10-12 m, а височината му достига до 2 m. Ровът е обърнат на изток, с широчина 10-12 m и дълбочина до 2 m. Пред рова има тясна естествена площадка (берма). Вторият вал започва от северозападната кула на крепостта “Ерите” и под ъгъл се съединява със северния край на първия вал, при устието на река Яйленска. Дължината му е 1275 крачки. След река Яйленска, валът продължава по склона на възвишението “Палица”. Тук той е съставен от няколко несъединени отсечки с обща дължина 470 крачки. Земленият насип е широк 12-14 m и висок до 2.5 m. Ровът е обърнат на изток, с широчина 10-12 m и дълбочина до 2 m. Пред рова има тясна естествена площадка (берма). В южната половина на втория вал, на около 100 m от него, бил построен трети вал. Дължината му е 180 m. Земленият насип е широк до 10 m и висок до 1.5 m. Ровът е обърнат на изток, с широчина 7 m и дълбочина 1.5 m. Проучването на валовете и намерените в насипа предмети показват, че изграждането им е започнало най- рано през VII в. и е продължило през следващите столетия. Предназначението на тези валове е било да охраняват границата на изток против противник, който би дошъл по море. В такъв смисъл К. Шкорпил предложи поради това си предназначение те да бъдат разглеждани като „противодесантни”.

Местоположение

Надморска височина: 40 m GPS координати: 43°01’42” С.Ш. и 27°53’10” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на Долния Дунав /VII – XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.