С. Безден – крепост Градище


11 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Градище се намира на едноименното възвишение на 1.45 km северозападно по права линия от центъра на село Безден, в южния край на военния полигон „Сливница“. Издигната е на възвишение с много добра видимост към долината на река Блато. Възвишението е с полегати склонове, като билото му е достъпно от всички страни. Само от запад дълбоко дере ограничава от части достъпът от тази страна. Крепостта е издигната на върхът на хълма и има почти правоъгълна форма ориентирана в посока изток-запад. Максималните ѝ размери са 60х43 m и обхваща площ от 2 дка. Крепостните стени са градени от ломен камък споен с хоросан и днес с силно обезличени. Те се проследяват във вид на ниски разсипи високи едва 0.5 m, които безформено са разпилени по терена. Укреплението силно е пострадало от военните учения провеждани на полигона, като останките му са били ползвани за мишена. По-голямата част от камъните на стените му са използвани за строителството на окопи. Въпреки това на терена добре личи формата на твърдината. По всяка вероятност в четирите ъгъла е имало издигнати кули, може би с кръгла форма. Сега там се наблюдават танкови окопи. На терена се забелязват фрагменти от битова керамика. В североизточния ъгъл на твърдината местни жители са издигнали голям метален кръст и малък паянтов заслон под който са поставили църковен свещник. Много е вероятно на мястото където са издигнати да е имало стара църква. Крепостта е изградена на много стратегическо място и е служила за охрана и контрол на пътищата. Един от тях може да се проследи северно до с. Църклевци, който върви на юг и достига предела на полигона. От там следите му се губят, вероятно унищожен от военните, но ако се погледне посоката му и терена през който преминава, то той не би следвало да е правил някакви съществени завои. Поради това, пътя вероятно е преминава в непосредствена близост до Градището и се е свързвал с диагоналния път „Виа милитарис“, който е вървял южно от твърдината.

Местоположение

Надморска височина: 682 m GPS координати: 42°53’21” С.Ш. и 23°05’48” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

Планове

К.Василев

Comments are disabled.