С. Бели брод – землено укрепление


Описание и история

Землено укрепление има на 1.77 km североизточно по права линия от центъра на село Бели брод. Изградено е на един завой на река Огоста. Реката загражда мястото от запад, север и изток. От юг се забелязва преграда от двойка валове, разположени на 170 m един от друг, преграждащи полуострова от бряг до бряг. Дължината на външния е около 610 m, а на вътрешния около 510 m. Дълбочината на полуострова в момента от първия вал е около 660 m, като по времето когато е строено укреплението, дълбочината на обекта е била може би около 310 m.
В западната част между двата вала е изградено укрепление. От вътрешния вал към външния тръгва трети вал, който загражда в западния край пространство с размери запад 160 m, юг- 140 m, изток 180 m и север- 110 m. От запад не се забелязва вал, а за защита е служила река Огоста. От изток третия вал в северната си част прави чупка и под ъгъл се насочва на северозапад, като образува две рамена с дължини 100 m и 80 m. Укреплението прилича на старобългарско. На около 3.7 km североизточно от укреплението, от левия бряг на река Огоста започва така наречения Хайредински вал. По всяка вероятност двата обекта стратегически са свързани в една защитна линия.

Местоположение

Надморска височина: 61 m GPS координати: 43°33’03” С.Ш. и 23°35’10” И.Д.

Comments are disabled.