С. Батулци – крепост на вр. “Нишовска могила”


Описание и история

Тракийска крепост има на връх „Нишовска могила“, на 2.89 km североизточно по права линия от центъра на село Батулци. Изградена е на възвишение със стръмни склонове на запад, юг и изток и по- полегати от север. Не може да се установят формата и размерите на твърдината, поради човешка, стопанска дейност и иманярската инвазия. Северния склон е бил използван за овощна градина. На 99% от крепостните стени липсват. По всяка вероятност камъните от тях са използвани за построяването на околните села и махали. На върха под насип се забелязват останките на правоъгълен обект- по всяка вероятност цитаделата на крепостта или малка крепост от по- късен период, използвана за сигнализация, наблюдение и охрана. От крепостната стена има запазен малък участък на около 30 m югоизточно от върха. Участъка в момента е на височина около 1 m и дължина около 3-4 m. Тя е изградена от ломени, оформени камъни без спойка. Широчината и е около 1-1.2 m. Издигната е директно върху скалната основа без предварителна подготовка. Южно и югозападно под възвишението в нивите е имало голямо, антично селище, както и извор, който в момента е каптиран.

Местоположение

Надморска височина: 500 m GPS координати: 43°06’03” С.Ш. и 24°02’09” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.