С. Батулци – крепост 4


Описание и история

Тракийска крепост има на 3.14 km североизточно по права линия от центъра на село Батулци. Крепостта е издигната на възвишение, със стръмни склонове на запад, юг и изток и по- полегати от север. На върха под насип се забелязват останките на кула. По хълма се забелязват останки на постройки изградени от камъни, докарани от друго място. 

Местоположение

Надморска височина: 493 m GPS координати: 43°06’02” С.Ш. и 24°02’25” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.