С. Баня – крепост Бресто


11 / 100

Описание и история

Праисторическа и тракийска крепост Бресто се намира в едноименната местност на 2.16 km североизточно по права линия от центъра на село Баня и на 17 m западно от главният път от гр. Разлог за селата Краище и Елешница. Крепостта е издигната на самостоятелно, носообразно възвишение, обградено от север, запад и юг от река Изтòк. От изток стръмни скални групи правят достъпът до възвишението почти невъзможен. Единственият достъп е от югоизток където склона на хълма е полегат и без скални откоси. Билото на хълма и склоновете му са били предварително заравнени и терасирани. Крепостната стена е издигната на вече подготвеният терен, като тя е обикаляла целият хълм с изключение на североизточната му страна, където са били преградени само отделни достъпни участъци. Крепостните стени са се състояли от две части: долна част градена от големи обработени каменни блокове, достигащи дължина от 0.7 m и горна клинобитна част градена от изпечени глинени тухли. Върху глинобитната стена може би е имало и дървена палисада. Укреплението е следвало конфигурацията на терена, като има неправилна крушообразна форма. Максималните размери в посока север- юг са около 74 m, а в посока изток запад около 63 m. Акропола на укреплението се е намирал на високата северна част на възвишението. Вътрешността на твърдината е била гъсто застроена. При разкопките археолозите са открили керамика и находки от XII-XI в.пр.н.е. и от V-III в.пр.н.е. Тъй, като разкопките са в ранен етап, се знае със сигурност само, че укреплението е възникнало в края на къснобронзовата епоха- края на XIII в.пр.н.е. и за сега е потвърдено, че е просъществувало до ранножелязната епоха- XI в.пр.н.е. Следи от обитаване има и в периода V-III в.пр.н.е. По нататъшните разкопки могат да покажат, че укреплението е съществувало и в периода между XI и V в.пр.н.е.

Местоположение

Надморска височина: 775 m GPS координати: 41°53’36” С.Ш. и  23°32’32” И.Д.

Източници

Колектив….Проучвания в м. Бресто, с. Баня, община Разлог. НАИМ-БАН АОР2014
Колектив….Проучвания в Бресто, с. Баня, община Разлог през 2015г. НАИМ-БАН АОР2015
К.Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/PjKhDEJm5q7TLbAw8
http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2017/08/blog-post.html?spref=fb

Планове

К. Василев

Comments are disabled.