С. Славовица – антична крепост


Описание и история

Антична крепост има на 3.2 km северозападно по права линия от центъра на село Славовица. Изградена е на билото на нос с високи и стръмни склонове на север, запад и юг, който се издига на 40 m над нивото на река Искър. Той е на десният бряг на реката. От изток е издълбан дъгообразен ров, дълбок над 6 m и широк около 27 m. Земята от него е прехвърлена във вътрешността на твърдината. Всички строежи във вътрешността, както и възможните крепостни стени са затрупани с почва. На мястото има иманярски изкопи, които разкриват строителна и битова керамика, аналогична на керамиката в крепостите „Ад путеа“ и „Утус“. Обекта е с неправилна форма. Възможно е южната част на твърдината да е използвана за пясъчна кариера. В момента размерите ѝ са 127 m в посока изток- запад и 96 m в посока север- юг. На платото от което е и носа с крепостта има издълбан още един ров, аналогичен на първия. Той се намира на 226 m южно от първия и затваря пространство от 256 m в посока север- юг и 118 m в посока изток- запад. Възможно е това да е външния град на горепосочената крепост. На мястото има много иманярски изкопи. По ръба му се забелязват останките на вал и ров от вътрешната страна на вала. Във вътрешността се забелязват две могили, на едната от които е имало сигнално- наблюдателна кула. До нея се намира укреплението на караула, който е дежурил на кулата. Въпреки, че се намира във вътрешността на укрепено селище, стражата си е имал собствена, самостоятелна крепост. По това става ясно, че караула на кулата се числи към род войска в Римската империя, която си има свои поделения, аналогични на съвременните.

Местоположение

Надморска височина: 86 m GPS координати: 43°37’53” С.Ш. и 24°25’02” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.