С. Славовица – крепост Кота 86.3

С. Славовица - Хунион

Ровът на вътрешното укрепление на Хунион.


64 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Кота 86.3 се намира в местността „Старото село“, на 3.6 km западно по права линия от центъра на село Славовица. Изградена е на билото на нос, който се врязва над долината на река Искър от юг на север. От запад височината е ограничена от река Искър. Може да се предположи, че тя го е заобикаляла и от север в ония времена.

Твърдината се издига на около 50 m над околната долина, на десния бряг на реката. Носът е стратегически, с високи и стръмни, а на места и отвесни склонове от всички страни, с изключение на югоизток, където чрез широка около 30 m шийка се свързва с останалата част от масива.

Кота 86.3 се състои от три части. В най- северната част е вътрешното укрепление, след него на юг следва второ укрепление и след него от юг има още едно трето укрепление. И трите са землени с защитна линия от валове и ровове.

Максималните размери на защитното съоръжение в посока север- юг е около 580 m, а в посока изток- запад е около 344 m в най- широката част. Общата защитена площ предполагаемо е около 168.8 дка.

Най- вътрешното, северозападно укрепление на Кота 86.3 е разделено от средното с широк около 24 m ров, който е дълбок около 6 m. Той е с дъгообразна форма. Започва от север и свършва на запад. В днешно време се проследява на дължина от около 188 m Загражда тераса, която вероятно е била с правоъгълна форма и приблизителни размери около 123 m в посока север- юг и около 107 m в посока изток- запад.

В днешно време западната и северната части на вътрешното укрепление на Кота 86.3 са унищожени от кариери. Защитеното пространство е било около 11.7 дка. Защитната линия в някой от периодите на обитаване е включвала два рова и два вала. На вътрешния вал по някое време е била изградена крепостна стена. Тази тераса се намира в северозападната част на обекта.

Средното укрепление на Кота 86.3 е с неправилна, правоъгълна форма, издължена в посока север- юг, ограничено от защитна линия, която следва конфигурацията на терена. От север, изток и запад целостта на терена е нарушена от кариери. Това укрепление е било с приблизителни размери 294х251 m и приблизителна защитена площ от около 57.1 дка.

От юг е издълбан широк около 20-25 m ров, който е дълбок около 5-6 m. Той е дъгообразен, с изпъкнала на юг средна част. В днешно време се проследява на дължина около 280 m.

Във вътрешността на Кота 86.3 се виждат очертанията на римски военен лагер с неправилна форма. Той е бил изграден след изкопаването на рововете, защото защитната му линия се съобразява с тях. Защитата му се е състояла от вал с два рова (отвън и отвътре) и вероятно дървена палисада по вала.

Във вътрешността е бил разделен на две части, или във времето е бил разширяван. Максималните му размери са 205 m в посока север- юг и 145 m в посока изток- запад. Защитеното пространство е около 24.5 дка. Защитната му линия е широка около 6-10 m.

В този лагер има изкуствена могила с височина 4 m на която се е намирала сигнално- наблюдателната кула на лагера. Южно на 35 m от нея има още една, висока 2 m. На втората могила е имало сигнално- наблюдателна кула на римските пощи.

Северозападно до могилата се намира тяхното землено укрепление, защитено с вал, дървена палисада върху него и ров от вътрешната страна. Максималните му размери са 33х30 m, като формата е правоъгълна, издължена в посока север- юг. Защитената площ е около 0.8 дка.

Най- външното укрепление на Кота 86.3 е с неправилна форма, като защитната линия следва конфигурацията на терена. На територията му е разположено гробището на старото село Славовица. На неговата територия, южната защитна линия, състояща се от ров и вал е унищожена и подравнена на разстояние от 88 m. Отделно югозападната част на бившето село е била разположена върху територията на укреплението, а западната част от терена е унищожена от кариера.

Най- външния, южен ров е бил широк около 20 m. Не се знае каква е дълбочината му, но може да се предположи, че е била минимум 3 m. Дължината му е била около 400 m. Максималната широчина на третата част на крепостта в посока изток- запад е около 371 m, а в посока север- юг е около 225 m. Защитеното ѝ пространство е било около 63 дка.

Всички строежи във вътрешността на Кота 86.3, както и възможните крепостни стени са затрупани с почва. На мястото има иманярски изкопи, които разкриват строителна и битова керамика, аналогична на керамиката в крепостите „Ад путеа“ и „Утус“. По камъните и тухлите се виждат останки от бял хоросан.

Може да се предположи, че първоначално траките на Кота 86.3 са имали крепост, защитена с валове и ровове. След тях римляните са се разположили на платото и са построили временен военен лагер.

Това ни говори, че тук е имало късноантична крепост, която е обхващала вероятно само най- вътрешната, северна твърдина. Иманярските изкопи в най- южната част, които са буквално яма до яма, като изключим територията на гробището, свидетелстват, че тук е имало антично и късноантично поселение.

В ранното средновековие могъщата землена фортификация на Кота 86.3, заедно с невероятния обзор от мястото във всички посоки и на голямо разстояние са били оценени по достойнство от нашите предци, които със сигурност са се възползвали и са заселили крепостното съоръжение.

Местоположение

Надморска височина: 86 m GPS координати: 43°37’53” С.Ш. и 24°25’02” И.Д.

Литература

Митова- Джонова, Д. Локализация на античните крепости в Централната част на Дунавска равнина. – В: Изследвания в чест на проф. д-р Христо Данов, ГСУ, 77. София, 1985.
Автор: М. Гърдев

План

С. Славовица - Хунион
Предполагаем план на Хунион.

Comments are disabled.