С. Априлово – крепост в м. Огледалото

img 5154 scaled e1606016286693

5 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост има в местността “Огледалото”, на 2.24 km източно по права линия от центъра на село Априлово. Крепостта е издигната на самостоятелно възвишение със стръмни и дълбоки склонове от изток, запад и юг. Южно в долината тече река Черни Лом. Единствената достъпна страна е от север по тясна седловина. Крепостните стени следват конфигурацията на терена и заграждат пространство с неправилна форма. Максималните размери на укреплението са приблизително 150х100 m. От крепостните стени има запазени зидове и кула разположена на северната стена, която най- вероятно е охранявала входа. От обекта произхождат няколко римски и ранновизантийски монети. Южно под твърдината, на десния бряг на река Черни Лом е регистрирано антично и късноантично селище. Крепостната линия в момента се проследява под насип. От север е издълбан изкуствен ров. Във вътрешността има множество иманярски изкопи.

Местоположение

Надморска височина: 294 m GPS координати: 43°15’41” С.Ш. и 26°18’29” И.Д.

Литература

Станев, П., Ив. Атанасов, Ст. Станев. Антични и средновековни селища, и крепости в Поповска и Опаченска общини. София, 2000.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Comments are disabled.