С. Ангел войвода – крепост на вр. Хасара

img 8437 scaled e1616518605364

12 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има на връх „Хасара“, на 2.06 km северозападно по права линия от центъра на село Ангел Войвода. Обектът е изграден на високо скалисто възвишение в източните Родопи, издължено в посока североизток- югозапад. Ограничено е от северозапад от река Асар дере, от север- от река Величка, от югоизток- от Кюпрюдере. Най- достъпна е от югозапад. Под височината има множество извори. Твърдината заема средния, най- висок връх. Той е с високи и стръмни склонове от всички страни, като на места те са скалисти и отвесни. От достъпните места има двойна крепостна стена. Външната е градена от ломени камъни без спойка. Тя е дебела до 2.2 m, като е заграждала западната и северната част. Тя затваря пространство с елипсовидна форма, с максимални размери 176х80 m. Общата площ на укреплението е около 7.4 дка. От другите страни останки от крепостните стени не личат, но от юг и изток склоновете са естествено непристъпни- стръмни и увенчани с големи скали. Входа е от южния край, между две закръглени от ерозията скали, по които има два реди срещуположни трапецовидни ниши. Вътре в крепостта има сравнително добре запазен тракийски, култов, погребален комплекс. На най- високата точка, в скала от вулканична туфа са изсечени гробница и светилище, в което са открити монети от елинистическата и римската епохи. Последното е свидетелство за използването на светилището от траките и в началото на н.е. Освен камъни от крепостните стени, които образуват насипи по склоновете към селото, има и купчини от строителна керамика, резултат от иманярските разкопавания. Открива се оскъдна тракийска, ранновизантийска и средновековна керамика. Камъни с полепнал по тях хоросан (бял и червен) подсказват за постройки изградени след Христа, но крепостните стени, които могат да се видят по повърхността са само на суха зидария. Последното не изключва произхода им и от първите векове на новата ера, а може и от по- късно. Подобни случай вече са установени в Родопите, един от който е крепостта „Калето“ при с. Черна могила. В момента в обекта се провеждат разкопки. Разкрита е малка църква точно до светилището- гробница и останки от голяма сграда. Извън периметъра на разкопките личат много останки от сгради и доста иманярски изкопи. От северозападната страна стената е двойна, като има съмнение и за трета стена която е силно обезличена. В североизточния край, зад втора седловина, се намира крепостта „Малкия хасар“, също със следи от укрепяване, трапецовидни ниши по стените и битова керамика от ранножелязната епоха, античността и средновековието. Под „Хасара“ от южната страна, се виждат разсечени от съвременни изкопи, пещи, градени с тухли. В подножието на рида, източно от селото, на около 300 m от реката, има средновековен християнски некропол. От иманяри тук са открити гробове, оградени и покрити с каменни плочи, в които са намерени стъклени гривни. В дописка от края на 30-те години има сведения за „Кумбурларското кале“- за разхвърляни дялани камъни, керамика и щерни за вода. В източното подножие на „Хасара“ имало галерии със стари разработки, сгур и пещи за топене на олово.

Местоположение

Надморска височина: 609 m GPS координати: 41°49’59” С.Ш. и 25°15’44” И.Д.

Литература

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001.
Автори: Д-р. Д. Димов, М. Гърдев, К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/07/blog-post_85.html

Планове

Автор: К. Василев

Обекти в БългарияОбласт ХасковоОбщ. Минерални баниЮгоизточна Б-я

Comments are disabled.