С. Алеково – землено укрепление 1

img 5324 scaled e1605942738270

6 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление има в местността „Геленджика“, на 3.57 km западно по права линия от центъра на село Алеково. Изградено е на равен терен, който в момента почти изцяло се обработва. Очертанията му са неправилни, тъй като строителите са включили в рамките на укреплението част от къса дълбока долина с голям извор (сега каптиран). Приблизителните максимални размери в посока север- юг са 878 m, а в посока изток- 575 m. Южната крепостна линия е дълга 375 m. Западната крепостна линия е дълга 560 m като на нея има една лека чупка на 365 m от юг на север, която изкривява линията малко по на югозапад. Северозападната страна е дълга 500 m, като има една чупка която изкривява леко линията в посока северозапад, а в северния връх се събира със североизточната линия не под прав ъгъл, а под заоблен. Североизточната страна е дълга 265 m. Тя е най- добре запазена защото не се обработва. Източната крепостна стена е начупена на 4 отсечки с дължини- 130, 235, 170 и 260 m. Общата ѝ дължина е 795 m. От ъгъла между 235- метровата и 170- метровата отсечка тръгва преградна линия от югоизток на северозапад, която разделя твърдината на две части. Тя е дълга 385 m. Общата площ е 425 дка. Отбранителната линия се състои от вал и ров пред нея. Обитавано е през два периода- IV-VI век и VIII-X век. Северно от укреплението е имало голямо неукрепено селище от VIII-X век. Има вероятност през IV-VI век укреплението също да е съществувало. Служило е за средновековна, пътна станция и охрана на пътя от „Преслав“ и „Плиска“ към Дунав, като тук въпросния път се разделял на два клона- към „Дръстър“ и към крепостта на остров Пъкуюл луй Соаре. До обекта минава римският път „Дуросторум“- „Деултум“. Южно от твърдината на разстояние 90 m има още едно землено укрепление с по- малки размери. В момента няма никакви оцелели останки от обекта. Почти цялата му площ се обработва.

Местоположение

Надморска височина: 212 m GPS координати: 43°50’33” С.Ш. и 27°17’56” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.