С. Костел – крепост Бялата крава

С. Костел - Бялата крава

Останки от крепост Бялата крава.


70 / 100

Описание и история

Крепост Бялата крава се намира на едноименния връх, на 8.37 km югоизточно по права линия от центъра на село Костел. Изградена е на рид от Стара планина, дълъг около 700 m, издължен в посока изток- запад. На рида има три върха. На най- западния е разположена твърдината. Рида е с непристъпни, скални, отвесни склонове от запад, север и изток. От юг склонът е стръмен и висок. Най- достъпен е от югоизток, където ридът се свързва с останалата част от масива.

Твърдина Бялата крава подобно много други крепостни съоръжения по билото на Стара планина е много обезличена. Бегло се забелязват само следи от най- вътрешното укрепление, което има неправилна, капковидна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Приблизителните размери на най- вътрешното укрепление са 15 m в посока изток- запад и 25 m в посока север- юг. Разположено е на най- високата точка на рида, която е стратегическа. От нея има отлична видимост във всички посоки и най- вече на север.

Крепост Бялата крава е имала визуална връзка с всички отбранителни съоръжения наоколо. Освен вътрешното укрепление, на сателитните снимки се забелязват очертанията на още две елипси около върха, от които минимум едната е била крепостна стена. Размерите на втората са 60 m в посока изток- запад и 83 m в посока север- юг. Размерите на третата са 124 m в посока изток- запад и 108 m в посока север- юг. По всяка вероятност крепостните стени са били изградени от ломени камъни без спойка, като естествените скални образувания на терена са били използвани за подсилване на отбраната.

След внимателен преглед на укрепителните съоръжения в района на връх „Чумерна“, се забелязва един общ белег- всички крепости и кули, които са били изградени от камък, са или изцяло, или почти изцяло заличени от природата. Твърдина Бялата крава е част от системата охранителни съоръжения, разположени по билото на Стара планина, която е служила за контрол на пътищата и проходите в планината. На 450 m югоизточно от обекта, на билото на Стара планина има голямо кръстовище на пътища, където се намира прохода “Бялата крава”.

Главната функция на укрепление Бялата крава е била да контролира и защитава именно тоя проход. От север до тук се изкачва пътят идващ от север от крепостите при селата Беброво и Костел. От североизток до тоя проход се изкачва пътят идващ от село Божевци. Голяма част от настилката на тоя път е добре запазена. По билото на Стара планина върви път, който свързва проходите през планината. В тая част той свързва „Елено- Твърдишкия проход“ с прохода „Вратник“ над Стара река. От прохода на юг- югоизток слиза древен път към село Бяла паланка.

Местоположение

Надморска височина: 1057 m GPS координати: 42°49’11” С.Ш. и 26°02’10” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и Е. Минчев

Снимки

Снимки от крепост Бялата крава

Comments are disabled.