С. Буйновци – крепост Хайдушка песен

С. Буйновци - Хайдушка песен

Крепостната стена на Хайдушка песен, проследяваща се под насип.


62 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Хайдушка песен се намира на едноименния връх, на 8.87 km южно по права линия от центъра на село Буйновци. Той е стратегически и се намира на централното било на Стара планина. От него има отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние. В картите се среща и под името „Хайдушки чукар“. Върхът представлява скална площадка с отвесни склонове от запад, север и изток. Най- достъпен е от юг.

На връх Хайдушка песен и около него има множество разсипани камъни с естествен произход. На места се забелязват следи от човешка дейност- основи на зидове. Очертани крепостни стени липсват, вероятно затрупани от срутени камъни.

Укрепление Хайдушка песен е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните размери на твърдината са 84 m в посока изток- запад и 48 m в посока север- юг. Защитената площ е около 2.7 дка. Крепостните стени са изградени от ломени камъни без спойка и на места се проследяват под насип.

По централното било на Стара планина в посока изток- запад минава древен път, който обслужва крепостните съоръжения по него. От тук, южно под Хайдушка песен със същото трасе, в основна посока север- юг и локална посока изток- запад, минава и пътят през „Твърдишкия проход“. Останки от него са запазени на 50-100 m югоизточно под твърдината.

Всъщност връх Хайдушка песен се явява най- високата точка на прохода. Това, заедно с наличието на два пътя минаващи от тук с едно трасе, дават основание да се твърди, че тук вероятно е имало римска, пътна станция, както и че укреплението е съществувало през късната античност и средновековието.

Местоположение

Надморска височина: 1256 m GPS координати: 42°47’26” С.Ш. и 25°55’01” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.