Гр. Якоруда – крепост Градище


Описание и история

Късноантична крепост “Градище” се намира на 8.44 km североизточно по права линия от центъра на град Якоруда и на 2 km северно от отбивката на пътя за Велинград. Изградена е върху конусообразен рид от Рила. Горната площ на три тераси се спуска на юг. Най- достъпна е от изток. Под нея тече река Черна Места. По ръба на височината се очертава крепостен зид, който е силно обезличен и покрит с храсти, изграден от ломени камъни и хоросан, смесен с дребни късчета счукана тухла.

Местоположение

Надморска височина: 1401 m GPS координати: 42°04’30” С.Ш. и 23°44’14” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.