Гр. Ветрен – крепост Литополис


66 / 100

 

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градището при кюнка/Литополис/Каменград се намира на височина “Градището”, на 1.48 km югозападно по права линия от центъра на град Ветрен. Изградена е на самостоятелна височина с полегати склонове, достъпно от север и изток. Крепостта притежава двойна крепостна стена, която има неправилна многоъгълна форма. Крепостта е дълга около 115 m и широка около 50 m. В средата на крепоста е имало сграда. Разстоянието между двете стени е 10-12 m. По всяка вероятност те са изграждани по различно време. Вътрешната е изградена от ломен камък, споен с червен хоросан. Била е широка 1.5 m. Външната е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан и е широка 1.8 m. По всяка вероятност вътрешната стена е късноантична, а външната средновековна. Северно от крепостта в една падина се намира тръба от стар водопровод, по всяка вероятност водопровода на крепостта. Поради тази тръба градището се казва “при кюнка”- от кюнец. Наблизо до крепостта има стари немски гробища- вероятно на починали от епидемия кръстоносци.

Местоположение

Надморска височина: 542 m GPS координати: 42°16’36” С.Ш. и 24°01’42” И.Д.

Източници

Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969

Снимки

http://pepopepo.snimka.bg/travel/k-snoantichna-i-srednovekovna-krepost-g…
http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/08/blog-post_51.html

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=iSr01KkOb3c

Comments are disabled.