Гр. Велико Търново – тракийска крепост Зеленика

Гр. В. Търново - Зеленика

Една от напречните крепостни стени на Зеленика.


70 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Зеленика се намира на едноименния рид, на 1.93 km северозападно по права линия от центъра на град Велико Търново и на 2.33 km северозападно по права линия от северната кула на хълма “Трапезица”. Общата дължина на крепостта в посока североизток- запад е около 870 m. На най- широкото място в западната част в посока северозапад- югоизток, широчината е около 550 m. Най- високата част е на височина 303 m, а най- ниската- на около 188 m.

Изградена е на скалистия рид “Зеленика”, който от североизток е ограничен от река Янтра, от юг и югоизток- от река Зелени дол, от север и северозапад- от друга река, ляв приток на река Янтра. Твърдината е най- достъпна от запад по билото на рида, а най- недостъпна- от североизточния край на рида, където склонът от всички страни е отвесен. По дължина ридът е преграден от 5 крепостни стени. Всички те са изградени от ломени камъни без спойка.

Първата крепостна стена прегражда възвишението от река до река в посока северозапад- югоизток. Била е широка около 1.5- 2 m. В днешно време тази крепостна стена се проследява под каменен насип, като доста отсечки от нея са изцяло унищожени.

На 300 m от нея в посока североизток, на най- високата, стратегическа точка на Зеленика се забелязват останките от малка вътрешна крепост с кръгла форма, с диаметър около 20-30 m. Тя прегражда билото на възвишението и освен отбранителни е изпълнявала и сигнално- наблюдателни функции. От тук има широк изглед на запад, север и изток. За видимост на юг се е използвала сигнално- наблюдателната кула “Картала”.

На 190 m от малката, кръгла твърдина, в посока североизток се забелязват останките на втора преградна, крепостна стена, която е била сравнително тясна. Пред нея в скалата има издълбан тесен ров. С камъните от него е била изградена тази стена. Тя прегражда на най- тясното място най- високата тераса на Зеленика, която тераса от двете страни е със отвесни скални склонове.

На 30 m североизточно от тази стена, има друга тясна, преградна стена, която прегражда цялото възвишение от река до река. Тази стена е с разчупена линия, даваща възможност за по- добра защита. Също така от двата си края тя завършва с малки крепостни съоръжения, подобни на кухи кули, защитаващи северния и южния вход.

На 140 m североизточно от тази стена има още една преградна стена, която препречва достъпа до цитаделата на Зеленика, която цитадела се намира на най- североизточната скална тераса. Крепостната стена е била широка около 2 m и дълга около 50 m.

На 30 m от нея в посока североизток се намира последната преградна стена. Крепостната стена е била широка около 2 m и дълга 50 m.

След нея се намира най- защитеното място на крепостта, обградено от всички страни без югозапад с отвесни скални склонове, под които има други жилищни квартали, също защитени от крепостни стени. Цитаделата на Зеленика е с приблизителни размери 30х50 m. На места се забелязва как каменната основа е обработвана за постигане на правилна линия и ръб. В източна посока, точно срещу нея, от другата страна на река Янтра, се намира цитаделата на “Янина крепост”. Разстоянието по права линия между двете цитадели е 740 m. Цитаделата е защитена с двойна крепостна стена, като насипите на двете стени реално са един до друг.

От цитаделата в североизточна посока крепостните съоръжения на Зеленика продължават на още 120 m. От долната част на отвесния скален склон на цитаделата като лъчи във всички посоки под скалния венец, тръгват крепостни стени, които разделят останалата част на крепостта на отделни парчета. На едната от тия крепостни стени се забелязват останките на кръгла кула.
Крепостта свършва на по- долна скална тераса, която е завършвала с отвесни скални склонове, на които само на места се забелязват останки на обградна крепостна стена. Другите части на тая стена по всяка вероятност са унищожени от времето.

Зеленика се е снабдявала с вода от двете рекички, обграждащи укреплението от северозапад и югоизток, които и до ден днешен не пресъхват, благодарение на множеството извори по дефилетата им. Защитата на крепостта по дължината на реките е организирана, като на места е използвана непристъпността на склоновете, а там където е достъпна- се е изграждала каменна стена.

Зеленика е част от цялостна крепостна система, заемаща площ от около 6х6 km. По онова време тук обитават племената Кробизи и Уздицензи. За Кробизите Страбон и Павзаний пишат, че по време на война са сбирали до 200 000 мъжка армия. Населеното място няма аналог по големина и сложност на укрепителните съоръжения. По всяка вероятност тук е била столицата на племето Кробизи- “Берипара”.

Местоположение

Надморска височина: 303 m GPS координати: 43°05’51” С.Ш. и 25°37’19” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Снимки

Снимки от крепост Зеленика

Видео

Comments are disabled.