Гр. Тутракан – землено укрепление


7 / 100

Описание и история

Землено укрепление е имало на 0.92 km югоизточно по права линия от центъра на град Тутракан. Построено е или от османците, или от румънците. На мястото на днешните къщи на улица „Белмекен“ с номера 8, 10 и 11 до началото на 60-те години имало кръгла табия (редут). С нейната пръст запълват близкия „гьол“. „Табията“ представлявала купеновиден землен насип, обграден от траншея и външен околовръстен землен насип, описващ правилен кръг. Върху въздушна снимка от 1948 г. личи ясно съоръжение с такава форма в тази част на града.

Местоположение

Надморска височина: 122 m GPS координати: 44°02’32” С.Ш. и 26°36’39” И.Д.

Литература

Динчев, В. Тутракан в историческото развитие на Добруджа. Тутракан, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.