Гр. Тетово – крепост Оеней/Миланово кале


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична, средновековна и османска крепост Оеней/Миланово кале/Калето/Хисара се намира на хълмът „Балтепе“, на 1.2 km северозападно от центъра на град Тетово. Крепостта е изградена на конусовиден хълм с широко заравнено било. Хълмът се намира на рид от източните склонове на Шар планина, ориентиран в посока северозапад- югоизток. Той има много стръмни склонове на североизток, югоизток и югозапад, като е най- достъпен от северозапад, през широка седловина. Крепостта има формата на неправилен четириъгълник със силно издължен югоизточен ъгъл. Максималните размери на крепостта са около 180х240 m и заема площ от 40 дка. Останките, които днес се издигат над терена са от османската крепост, която е била изградена през 1822-1842 г. по времето на Абдулрахман паша син на Реджеп паша. Според източници от началото на XX в. крепостта си е била на мястото от преди 1822 г. и само е била поправена и пригодена за огнестрелно оръжие. Тези сведения се потвърждават от запазените зидове на крепостта от запад и север, където се виждат шест „U“- образни кули, един правоъгълен бастион, който е охранявал главната порта от северозапад и един триъгълен бастион. Този тип укрепяване е характерен за късната античност и средновековието. Главната порта на укреплението е разположена в северозападния ъгъл и е перпендикулярна на крепостната стена. Най- старите останки от крепостни стени на Миланово кале са големи, добре обработени варовикови блокове, които се датират в IV-III в.п.н.е. Върху здравите основи на тези стени през IV в. римляните издигнали голяма крепост, използвайки местен, ломен камък споен с бял хоросан. Тя е изпълнявала основна роля по охрана на основния път “Скупи”- “Керемия”. През средновековието твърдината е била поправена и отново използвана със същата основна задача. В южния край на укреплението е открито голямо количество фрагменти от еленистичнна, късноантична и средновековна битова керамика, питоси и тегули. Намерени са също и множество монети от почти всички периоди. Археологическият материал, дава основание на археолозите да предполагат, че на хълмът „Балтепе“ се намира споменатият от Тит Ливий, град Оеней. За този град Ливий говори във връзка с нападението на македонския цар Персей в 169 г.пр.н.е., който след нахлуването в града „Ускана“ по изкусен начин заел и крепостта на Оеней. Според Марко Цепенков (български писател и фолклорист 1829-1920), преди възстановяването на укреплението през 1822 г., крепостта се е наричала Миланово кале. Според него името идва от някой си Милан който построил крепостта. Предполага се, че Милан е бил местен български велможа, който през XIII в. е построил и манастира “Св. Атанасий”. Манастира се намира във пределите на укреплението. Днес във вътрешността на обекта са запазени пет сгради, големи кухни, бани, един кладенец в средата и три тунели за тайно излизане от укрепленията. По време на военния конфликт в БЮР Mакедония през 2001. Крепостта е претърпяла големи поражения.

Местоположение

Надморска височина: 830 m GPS координати 41°01’10” С.Ш. и 20°57’38” И.Д.

Източници

Микулчиќ, И. Средновековни градови и тврдини во Македонjа. Скопjе, 1996
Рабовянов, Д. Извънстолични каменни крепости на първото Българско царство (IX- Началото на XI век). София, 2011
http://literaturensviat.com/?p=10287
http://whereismacedonia.org/where-to-go-in-macedonia/cultural-heritage-in-macedonia/253-tetovo-kale-fortress-bal-tepe-archeological-site-near-tetovo


Български
Категория обекти извън БГ: 

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.