Гр. Сухиндол – крепост Иванковец

Гр. Сухиндол - Иванковец

Крепост Иванковец снимана от запад.


74 / 100

Описание и история

Тракийска и римска крепост Иванковец се намира в едноименната местност, на 4.12 km южно по права линия от центъра на град Сухиндол. Издигната е в североизточния край на дълъг рид, с много стръмни склонове от север и отвесни от изток и юг. Достъпна е единствено от югозапад по билото на рида, където през широка седловина се стига до укреплението. От изток и югоизток ридът е ограничен от река Росица, а от север и северозапад- от ляв неин приток.

Твърдината Иванковец има издължена и тясна, триъгълна форма. Приблизителните ѝ размери са 160х127х50 m. Крепостната стена е ориентирана в посока север- юг и се проследява под формата на насип с ширина 10 m и височина до 3-4 m. Градена е от местен, ломен камък, като спойка не се забелязва. Обща ѝ дължина е около 50 m. Тя прегражда напълно достъпа до носа. В северната част на стената се забелязва седловина. Най- вероятно там е бил входът на Иванковец. Пред целия фронт на стената има следи от ров със запазена ширина от 5 m  и дълбочина от 1 m.

Вътрешността на крепостта е обрасла с ниски храсти, дървета и трева, което не позволява намирането на фрагменти от керамика и по- точното определяне на параметрите ѝ. Вероятно обектът е тракийски, като е продължил да съществува и след римската инвазия.

Местоположение

Надморска височина: 204 m GPS координати: 43°08’55” С.Ш. и 25°10’32” И.Д.

Литература

Ковачев, Н. Местните названия от Севлиевско. София, 1961.
Автори: К. Василев и М. Гърдев

Снимки

Снимки на крепост Иванковец

Comments are disabled.