Гр. Сопот – крепост Калето при Св. Троица


4 / 100

Описание и история

Късноантина крепост Калето при Св. Троица е изградена на връх „Малкия Купен“, на 3.19 km северно по права линия от центъра на град Сопот. Крепостта е издигната на скалиста тераса, която е ориентирана в посока север- юг. Източно и западно склоновете на хребета се спускат стръмно в две дълбоки дерета. На север терасата преминава в тесен, скалист гребен (широк 1-2 m) , който се изкачва на билото на Стара планина. За допълнителна защита от север, е изкопан ров в скалата- 7-8 m широк и толкова дълбок. Южно от него е била издигната кула, останките на която са били забележими преди стотина години. Вероятно е била кула- порта. Крепостта е заемала самия връх. Из цялата тераса се наблюдават разсипани градежи и голямо количество строителна и битова керамика. Като се съди по останките от градежите, обекта е съществувал по едно и също време с крепостта „Сопотско градище“. Между двете крепости, в началото на XX в. са открити основите на стара църква. Върху тях е бил направен параклис с аязмо. Достъпът до терасата се осъществява от север и от юг по гребена на хребета, като вероятно порта е имало само от север. Достъпът от юг директно към върха е труден, поради южния, стръмен склон на върха. Предполага се, че от юг не е имало порта. Пътят е минавал от изток под крепостта. След като се качи на гребена, човек трябва да се върне обратно по билото през рова, кулата и крепостните стени.

Местоположение

Надморска височина: 1353 m GPS координати: 42°40’53” С.Ш. и 24°45’54” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915
М. Гърдев
 

Comments are disabled.