Гр. Сливен – късноантична преграда


Описание и история

Късноантична защитна преграда има на 5.6 km северно по права линия от центъра на град Сливен. Разположена е на 340 m южно от водопада Златев скок, високо над десния бряг на река Бостанлъшка. В крайния си западен сектор, преградата достига подножието на масивния скален купол на връх „Кутелка“, а на изток преодолява стръмен склон (до 50°) и останките и се губят към поречието на посочената река. Обекта е дълъг 380 m, с вътрешна денивелация от 140 m и се състои от девет отделни отсечки, изградени между огромни зъбери от продълговат скален венец. Зидовете са със дължини 8,7,8,10,12,1,8,9 и 80 m- общо 143 m. Те са силно разрушени и наподобяват каменни просеки между скалите. Само в източната си част преградата е запазена в суперструкция на разстояние 4 m, на височина 0.4 m, при дебелина на стената 1.85 m. Изградена е от полуобработени каменни блокчета и пълнеж от ломени по- малки камъни, споени с кал. Съоръжението е имало само една порта- в централната си част. Тя е била с широчина около 1.2 m. От изток е фланкирана от висока скала, а от запад от крепостна стена и издаден напред скален зъбер, които от непосредствена близост са защитавали по протежение на 25 m, идващия от северозапад път към входа. При горната част на крепостното съоръжение, на 18 m южно от стената, има останки от сграда с размери 6х4 m със зидове на кална спойка- вероятно караулно помещение. Изградения с фронт на север обект, върху южния склон на Сливенския Балкан, при удобна за отбрана гънка на терена с обратен наклон, е от късноантичния период (края на IV-VI век). Той е защитавал едно успоредно пътно отклонение от южния подход към прохода Железни врата, минаващ през местността „Даулите“- така наречения „Римски път“. Пътното отклонение започва от връх „Българка“, обикаля от север и изток връх „Кутелка“ през местността „Бостанлъка“ и на 1.5 km от разклона с основния път, пресича защитната преграда. На това стратегическо място, пътят е много труден за обход.

Местоположение

Надморска височина: 913-725 m GPS координати: 42°43’49” С.Ш. и 26°19’41” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Късноантичната и средновековната българска укрепителна система в Сливенската планина /края на IV – началото на XIV век/. ИМЮБ, XXV, 2010

Планове

gr sliven kasnoantichna pregrada 5f43bc8399a58

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.