Гр. Сърница – крепост в м. Манастира


5 / 100

Описание и история

Тракийска, късноантична и средновекона крепост има в местността „Манастира“, на 1.6 km югозападно по права линия от центъра на град Сърница. Изградена е на възвишение със стръмни и трудно достъпни склонове от всички страни. Малко по- достъпен подход към хълма има от югозапад, където той се свързва с основният масив посредством тясна и стръмна седловина. Крепостта заема върха, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя има форма на неправилен правоъгълник с максимални размери 76х31 m и площ от 1.6 дка. Крепостните стени се проследяват под насип, а на отделни места и във вид на разсипи. Според археолозите, които са правили теренни проучвания на обекта, стените са градени от ломени камъни със спойка от бял хоросан, примесен със счукана тухла. Пак според тях под насипите има запазени градежи от куртините с височина до 1.5 m. Целият терен на обекта е с наклон на юг, като северната крепостна стена е изградена върху самото било на хълма. От югозападната, най- достъпна страна е издигната голяма кула, която подсилва защитата на тази стена. Тази кула е външна за куртината и е единствена за цялата твърдина. По всяка вероятност тя е охранявала входа на обекта, който най- вероятно е разположен непосредствено до нея. Пред кулата от югозапад е издълбан ров, който днес е със запазена дълбочина от 1.5 m, а пред рова е издигнат вал върху който почти сигурно е имало издигната дървена палисада. Подобен тип укрепяване с вал и ров след него е характерен за късноатичните укрепления. По терена на укреплението се забелязват фрагменти от тракийска и късноантична битова керамика.

Местоположение

Надморска височина: 1471 m GPS координати: 41°43’47” С.Ш. и 24°00’26” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/N5GH8LcW1LcpL6v68

Планове

К. Василев

Comments are disabled.