Гр. Приморско – крепост Фармакида


12 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Фармакида се намира в едноименната местност, на 3.9 km северозападно по права линия от центъра на град Приморско и на 120 m южно от коритото на река Ропотамо. Построена е върху естествено укрепено, ниско възвишение, единствено достъпно от югозапад. Обектът заема централно място сред три могилни некропола, включващи 30 надгробни могили. В югозападното подножие на крепостта е локализирано тракийско селище, заемащо площ от около 2 дка. Северно от укреплението са били разположени три брода над реката, през които са минавали древните пътища за Византион. Твърдината е малка, с правоъгълна форма и заема площ от едва 0.865 дка. Ориентирана е в посока югозапад- североизток и има максимални размери 23х33 m. Крепостните стени са дебели 2.4 m и са градени от средно големи ломени камъни споени с кал. Почти в средата на югозападната стена, която е с дължина 23 m е изградена правоъгълна кула. Тази кула е единствена за укреплението и е външна за куртината. Има правоъгълен план с размери 5.2х3.5 m и дебелина на стените от 1.2 до 1.7 m. От вътре на югозападната ѝ стена е долепено каменно стълбище за изкачване на по- горните етажи. Поради стръмния терен на юг до външното лице на кулата е прилепена каменна платформа с широчина 1.4 m, която допълнително е укрепвала от свличане зидовете ѝ. При проучванията на кулата, под отчетлив горял пласт, е открита колективна монетна находка от 50 бронзови монети, сред които се разпознават сечени в „Аполония Понтика“, монети на елинистическите владетели Мостис (113-85/79 г.пр.н.е) и Котис (57-48 г.пр.н.е.) Втори период в използването на кулата, а оттам и вероятно на целият обект, се датира с републикански денар на Луций Планкус от 47 г.пр.н.е. и бронзова монета на царя на Галатия Деиотарус (62-40 г.пр.н.е.), открити на по- високо ниво над горелият пласт, бележещ опожаряването на кулата. Във вътрешността на обекта са открити постройки градени от еднолицево обработени камъни, които са били покрити с керемиди. Намерени са множество фрагменти от тракийска битова керамика работена на ръка и на колело. Също са открити три сребърни и една бронзова монета. Сребърните монети са тетрадрахми, две сечени в Маронея след 146 г.пр.н.е., една във Византион около 200 г.пр.н.е. и бронзовата в Одесос в 80-70 г.пр.н.е. От досегашните проучвания на обекта е видно, че той е функционирал в сравнително кратък период от време от края на ІІ и първата половина на І в.пр.н.е. Като работна хипотеза крепостта се приема, като резиденция (тюрзис) на местен тракийски аристократ.

Местоположение

Надморска височина: 24 m GPS координати: 42°17’36” С.Ш. и 27°43’11” И.Д.

Източници

Христов, И. Пантов, Д. Спасителни археологически проучвания на тракийска крепост в м. Фармакида, землище на гр. Приморско. АОР, София, 2015

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/09/blog-post_31.html
https://photos.app.goo.gl/Lzk6pA4QFAY9RcSm1

Планове

bulgariancastrles gr. primorsko krepost farmakidaК. Василев 

Comments are disabled.