Гр. Пещера – крепост Гагово дере


Описание и история

Тракийска крепост и укрепено селище Гагово дере се намира в едноименната местност, на 1.4 km северно от центъра на град Пещера, във вилната зона на града. Укреплението е издигнато на самостоятелно възвишение с много добра видимост към цялата долина на Стара река. Крепостта е разположена на заравненото било на хълма, като заема площ от 4 дка. Била е оградена от здрава, крепостна стена с дебелина над 2 m, градена от местен ломен камък без спойка. Градежа е с добре обработени камъни за лице и пълнеж от по- малки ломени камъни. Крепостната стена е силно обезличена следствие на ограбването на камъните за строителен материал. От нея е останал един малък участък от северозапад. Извън твърдината се е простирало гъсто заселено предградие, което също е било силно укрепено. От изток и север се наблюдават до 5 пояса крепостни стени отстоящи на 2-3 m една от друга. По градеж наподобяват стената на крепостта, но са значително по- тънки. В днешно време се проследяват само основите им. Те са с изронени лица и запазена дебелина от 0.5 m. От запад и юг, където достъпът до укрепленията е най- лесен, почти нищо не е останало от крепостните стени. Само на отделни участъци се проследяват основите на стени с голяма дебелина, които се наблюдават под насип. Площта на селището заедно с крепостта е около 33 дка. По терена не се намира керамика. Обекта има пряка видимост с крепостите “Перистера”, “Тъмбра” и “Въртян камък” при гр. Брацигово и “Вран” при с. Розово.

Местоположение

Надморска височина: 550 m GPS координати: 42°02’37” С.Ш. и 24°17’37” И.Д.

Източници

Балабанов, П. Бояджиев, С. Тулешков, Н. Крепостно строителство по българските земи. София, 2000 
П. Овчаров
М. Гърдев

Снимки

http://pepopepo.snimka.bg/travel/trakiyiska-krepost-gagovo-dere-gr-pesht…

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.