Гр. Перущица – кула на Пресечената могила


6 / 100

Описание и история

Сигнално- охранителна кула има върху тракийската погребална „Пресечената могила“, на 3.5 km северозападно по права линия от центъра на град Перущица. Кулата е издигната в северната част на самата погребална могила, която от своя страна заема централно място на възвишението. Тя има диаметър от 60 m в основата и се издига на височина от 4-5 m над околният терен. Най- достъпна е по билото на възвишението от югозапад. Самата кула е изградена дълго след издигането на надгробната могила. Тя има кръгла форма с диаметър 4-5 m и е градена от дребен, ломен камък. Днес останките и се проследяват във вид на разсип. Голяма част от нея обаче е унищожена от иманярите, при разкопаване на могилата. Кулата е изградена вероятно през късната античност с цел да наблюдава и контролира долините в околността и да сигнализира на близко разположената крепост „Калето“, чиято видимост на юг и изток е силно ограничена от възвишението.

Местоположение

Надморска височина: 276 m GPS координати: 42°05’00” С.Ш. и  24°31’29” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/SCTUiNjZiQ4jpMwFA

Comments are disabled.