Гр. Маджарово – крепост на вр. “Шиш тепе”


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост има на връх “Шиш тепе”, на 1.88 km югоизточно по права линия от центъра на град Маджарово. Издигната е на самостоятелен, конусообразен връх с много добра видимост към река Арда и долините на околните притоци. Възвишението е обградено от всички страни с дълбоки дерета и стръмни склонове. Укреплението е построено на самия връх на хълма и има неправилна елипсовидна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните му размери са 28х13 m с площ от 0.26 дка. Днес стените градени с ломени камъни без спойка се проследяват във вид на насип, обикалящ венеца на възвишението. Входа в твърдината не може да бъде определен без археологически разкопки, но най- вероятно се намира на североизточната стена. Терена пред тази стена е сравнително по- полегат и достъпът е по- лесен. На терена се намират фрагменти от битова керамика, в която структура се вижда обилно съдържание на пясък, но се намират и отделни фрагменти с по- фина изработка. Според местния фолклор, на „Шиш тепе“ се намира старо тракийско светилище, но на терена не се забелязват типичните за траките обожествявани скални образувания. По всяка вероятност укреплението е имало само военна функция, тъй като положението му е стратегическо по отношение на възможностите за контролиране на пътищата в региона. През средновековието местоположението на малкото укрепление е било добре оценено, поради което е възстановено. То е можело да побере не повече от 40 войника. Изпълнявало е сигнално- охранителни функции и през този период.

Местоположение

Надморска височина: 416 m GPS координати: 41°37’03” С.Ш. и 25°52’11” И.Д. 

Източници

К. Василев
М. Гърдев
Д. Димов

Снимки

 https://haiduk-tourist.blogspot.com/2018/05/blog-post_73.html?spref=fb
https://photos.app.goo.gl/sdJnsgvorFevDeEA7

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.