Гр. Лом – крепост Алмус


62 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична, средновековна и османска крепост и римска пътна станция Артанес/Алмус/Лом/Лом паланка е разположена насред днешния кв. „Калетата“ в град Лом. Тя е обявена за паметник на културата с национално значение с Държавен вестник от 1971 г. Редовни археологически проучвания са правени през периода 1986-1990 г. от екип на Исторически музей Лом, под научното ръководство на АИМ при БАН.

Около 29 г. от новата ера римляните изградили твърдина и пътна станция и ги нарекли Алмус. Счита се, че името е възприето от едноименната река, край която е разположено укреплението. Обектът се намира на Крайдунавския римски път на Римската империя, който в западната си част е започнал да се изгражда още по времето на император Тиберий. В началните десетилетия на II век крепостта принадлежи административно към “Рациария” /дн. с. Арчар/ в провинция Горна Мизия.

Сведения за Алмус се съдържат в Певтингеровата карта на Римската империя, Пътеводителя на император Антонин, Списъка на служебните рангове, съчиненията на Прокопий “За постройките” и Йорданес – “Гетика”. Епиграфски паметници от античността, свързани с твърдината, са включени във всички авторитетни корпуси на латинските надписи в българските земи.

Отделни археологически паметници са публикувани от най-утвърдени специалисти по археология като Богдан Филов, Гаврил Кацаров, Вацлав Добруски, Феликс Каниц, Константин Иречек. Алмус е обозначен и върху някои западноевропейски карти от XVI-XVIII в. – на Абрахам Ортелий, по късно преиздадени от П. Кериус, Н. Сансон, Й. Матиас Хаас и Кристоф Харенберг.

В резултат на редовните археологически разкопки на града са проучени 70 m от западната крепостна стена на твърдината. Тя е широка 2.2 m и е имала обща дължина 200 m. Крепостта е имал формата на неправилен петоъгълник с приблизителни размери от север 250 m и по 200 m от запад, изток и 220 m от юг. Тя е имала кръгли кули в ъглите. Площта ѝ е около 41 дка.

По време на Османската империя, след 1699 г., турската махала в Лом била опасана с висок, четириъгълен в план землен вал с кръгли бастеи в ъглите и две порти.

Местоположение

Надморска височина: 38 m GPS координати: 43°49’55” С.Ш. и 23°14’13 “И.Д.

Литература

Балабанов, П., С. Бояджиев, Н. Тулешков. Крепостното строителство по българските земи. София, 2000.

Информация за крепост Алмус

Снимки

Снимки на Алмус

Видео

 

Comments are disabled.