Гр. Кричим – крепост


10 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има на 7.06 km южно по права линия от центъра на град Кричим. Тя е издигната на билото на рид със стръмни склонове, ограден от запад и изток от проломите на реките Въча и Кознишка. Достъпът до нея се осъществява от юг, по тясното било на хребета. Крепостта е издължена в посока север- юг. Има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Крепостните стени са силно обезличени и са се срутили по стръмните склонове, но все пак са останали отделни градежи на височина от 1 m. Те са градени от местен, ломен камък без спойка. От изток и североизток крепостни стени не се забелязват. От тези страни има отвесни скали, които са били достатъчно надеждна защита. Терена на крепостта е гъсто обрасъл с храсти и не може точно да се определи какви останки има на терена, но по него се срещат множество фрагменти от груба, тракийска, битова керамика. На много места се забелязват плитки и по- дълбоки иманярски изкопи. Крепостта е служила за охрана на тракийското светилище „Крашнел“, както и пътя към него. Светилището е разположено само на 260 m северозападно по права линия от твърдината.

Местоположение

Надморска височина: 891 m GPS координати: 41°58’39” С.Ш. и 24°28’12” И.Д.

Източници                   

К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/mBlWvJ

Comments are disabled.