Гр. Козлодуй – землено укрепление в м. “Килер баир” 1


Описание и история

Средновековно землено укрепление се намира в местността “Килер баир”, на 7.48 km западно по права линия от центъра на град Козлодуй. В северната част на всеки един от дунавските валове изградени от българите, има по едно землено укрепление, свързано функционално с тях. Укреплението на Хайрединския (Козлодуйския) вал е изградено в м. “Килер баир”, в северната част на вала. Има формата на неправилен четириъгълник с размери 240/160 m и площ 58 дка. В съседство с него има развалини на антична крепост.

Местоположение

Надморска височина: 70 m GPS координати: 43°47’12” С.Ш. и 23°37’46” И.Д.

Източници

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982 г.
Петров, П. Образуване на българската държава. София, 1981 г.

Comments are disabled.