Гр. Елхово – крепост Орудиза ад Бургум


Описание и история

Антична и късноантична крепост, и пътна станция Орудиза ад Бургум/Малсо кастро се намира предполагаемо на 0.78 km югозападно по права линия от центъра на град Елхово. Изградена е на висока 15 m над нивото на река Тунджа тераса. Тя е ограничена от запад от река Тунджа, а от юг- от малка рекичка. Терасата е във вид на остър ъгъл, насочен на югозапад. По всяка вероятност укреплението е било с триъгълна форма. Крепостта започва своята история като тракийско селище под името “Орудиза”. През римско време селището е укрепено и използвано за римска пътна станция под името Орудиза ад бургум. По- късно византийците го прекръстват на Малсо кастро. Няма данни средновековния град “Йоаница”/”Яница” (както се е казвал градът през Средновековието) да е бил укрепен. Обекта още не е локализиран от специалистите, защото по всяка вероятност върху него е построено военно поделение 24260, което е с много по- големи размери от древната твърдина. Крепостта също е служила за охрана на пътя „Кабиле“- „Адрианопол“, трасето на който се е намирало на левия бряг на река Тунджа.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 115 m GPS координати: 42°09’55” С.Ш. и 26°33’45” И.Д.

Източници

http://bulgaria.domino.bg/elhovo/ посетена на 14.07.2011 г. в 08.30 ч.
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.