Гр. Димово – крепост в м. “Градището”


Описание и история

Антична и късноантична крепост „Градището“ се намира в едноименната местност, на 1.4 km западно по права линия от центъра на град Димово. Разположена е върху тесен рид с широчи­на не повече от 10 m. Находките, произхож­дащи от тук показват, че мястото е било обитавано сравнително дъ­лъг период от І до към VІ в. 

Местоположение

Надморска височина: 153 m GPS координати: 43°44’05” С.Ш. и 22°42’30” И.Д.

Comments are disabled.