Гр. Брацигово – крепост Тъмбра / Ватрахокастрон / Батрахокастрон / Жабя крепост


Описание и история

Двубазисна тракийска и средновековна крепост Тъмбра/Ватрахокастрон/Батрахокастрон или на български Жабя крепост представлява комплекс от две крепости, обхващащи двата върха на ниския хълм Тъмбра. Намира се на 2.91 km западно по права линия от центъра на град Брацигово. Лицата на основната крепостна стена са направени от грубо одялани каменни блокове с големи размери- дължина до 1.4-1.6 m и височина до 0.8 m. На места големите фуги между тях са запълнени с по- малки ломени камъни. Пълнежът е от сравнително малки камъни без спойка. Дебелината на стената надхвърля 2.8 m, което позволява да предположим, че височината на стената е достигала 5-6 m. Западната крепост е била издигната по същата технология, но с използване на камъни с по- малки размери. Широчината на стената не надхвърляла два метра. В защитеното пространство тук личат основите на различни помещения, направени от големи необработени камъни. Двете крепости са разделени от дол, който не е бил укрепен, поне на повърхността не личат следи от съоръжения, които са ги свързвали. Това позволява да предположим, че едната от тях е изпълнявала специфични функции в местната селищна система- на светилище или резиденция на местния владетел. Крепостите са построени в средата или края на първото хилядолетие пр.н.е. Те са част от крепостната система, изградена по северните склонове на Родопа и по Бесапарските възвишения. В момента крепостните стени на крепостите се проследяват като насип, от части са запазени и над земята. Под крепостите се намира добре запазен каменен път. В периода на византийското присъствие, върху тракийската крепост явно е била изградена Жабя крепост/Ватрахокастрон. Към главния зид на крепостта има още няколко зида, които са подсилвали отбраната в най- уязвимите точки. Останки от зидове се виждат в южната страна на крепостта, където терена е по- достъпен. Главния крепостен зид е изграден от ломен камък, споен с червен хоросан, широк 1.5-2 m. Крепостта освен по времето на траките е съществувала и в периода VI-XIV век

Местоположение

Северна крепост: Надморска височина: 674 m GPS координати: 42°01’04” С.Ш. и 24°20’13” И.Д.
Южна крепост: Надморска височина: 647 m GPS координати: 42°00’57” С.Ш. и 24°20’11” И.Д.

Източници

Балабанов, П… Бояджиев, С… Тулешков, Н… Крепостно строителство по българските земи. София, 2000 г.
Гиздова, Н. Средновековни крепости в Родопите на територията на Пазаржишки окръг. ИМЮБ, 1983 г. Том 9, ст. 69-78

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.