Гр. Белослав – крепост Кота 0.0


59 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Кота 0.0 се е намирала в едноименната местност, на територията на град Белослав. Тя е служила за охрана на моста или брода, по който е минавал античния път, който идва от север от „Дуросторум“ и “Залдапа“, а на юг през „Дюлинския проход“ отива към „Анхиало“ и „Месамбрия Понтика“.

Този път е използван през всички периоди напред във времето, включително и през османския. Първоначалното османско име на Белослав е било „Гебеджи боаз“, като по- късно „боаз“ изчезва и остава само „Гебедже“. Това показва, че тук е имало „проход“.

Останките от твърдина Кота 0.0 вероятно са били унищожени когато е бил прокопан канала свързващ Девненското с Варненското езеро, който в тази отсечка е широк 240 m.

Местоположение

Приблизителни координати: Надморска височина: 0 m GPS координати: 43°11’45” С.Ш. и 27°42’27” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.