Гр. Балчик – землено укрепление на вр. Сусам баир


Описание и история

Землено укрепление има на хълма „Магнолия“/“Сусам баир“ на 0.7 km западно по права линия от центъра на град Балчик. Изградено е на хълм, който се издига на 4-50 m над околността. Южния склон в източната си част е отвесен. От всички други страни склоновете са много стръмни. От запад височината е ограничена от малка река, която се спуска от север от платото на квартал Хоризонт, на юг към морето. Вероятно след втората половина на XI век тази река е западната граница на средновековна „Карвуна“. Може би източния ѝ бряг изкуствено е бил направен стръмен и висок, и използван за защита. В източната част на хълма, на около 117 m от западния му край, се забелязват останките на вал и ров, които са разположени в посока север- юг. Преградата е аналогична на тази от „Джени баир“. По всяка вероятност преградата е била построена от бряг до бряг, а не само на билото на височината. На самото било дължината ѝ е около 52 m. Тя отделя източната част на хълма на дължина в посока изток- запад от около 100 m. Вероятно землената преграда е построена през XII век. На 12 m източно от първата преграда, се забелязват следите от още една такава. Тя е с дължина 48 m. В най- източния край на билото на височината има още една преграда, която е служила за защита от изток. Тя се намира на 86 m от втората и е дълга около 9 m. Има голяма вероятност от север, по ръба на височината също да има защитна линия в посока изток- запад, която е дълга около 113 m. Самото укрепление е във формата на трапец, дълъг около 100 m. Намерените материали битови материали и монети са от периода XI-XV век. Заблудата, че на хълма „Сусам баир“ няма крепостни съоръжения произлизат вероятно от факта, че за разлика от хълма „Джени баир“ тук не са провеждани археологически разкопки.

Местоположение

Надморска височина: 82 m GPS координати: 43°24’26” С.Ш. и 28°09’14” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.