Гр. Куклен – крепост Кайнаците/Св. Илия


Описание и история

Антична крепост Кайнаците/Св. Илия се намира на едноименния хълм, на 1.4 km източно по права линия от центъра на град Куклен. Тя е изградена на доминиращо над околността възвишение, което е част от северните склонове на Родопите. Укреплението има правоъгълна форма с площ 0.6-0.8 дка и максимални размери 35х20 m. На четирите ъгъла на крепостта са издигнати правоъгълни кули. Техният размер трудно може да се определи без разкопки, но планът им със сигурност е бил или квадрат или правоъгълник. Дебелината на стените е над 2.5 m, като от тях е запазен само северозападния сектор на височина 0.5 m и дължина 3 m. Те са изградени от добре оформени, варовикови блокове със средна големина, добре споени с бял хоросан. Днес на терена не е запазено почти нищо. Само на отделни места се вижда разсипа от стените, който представляват в момента нисък вал. Терена е осеян с голямо количество битова и най- вече строителна керамика. Може да се предполага, че във височина стените са били градени в стил „опус микстум“ (редуващи се пояси от камък и четири до пет реда тухли). Южният сектор на укреплението е напълно изличен при строителството на параклиса “Св. Илия”, който е изграден в средата на обекта. Може да се предположи, че храмът е издигнат върху основите на по- стара църква. Обекта е издигнат от римляните за защита на каптажите в местността „Кайнаците“, които са се намирали южно от нея. Каптажите са локализирани много точно по намерени през XX век глинени канали и утаители почти в цялата югоизточна територия на града. От тези каптажи водата по виадукт е отивала за водоснабдяване на регионалният център „Филипопол“. Крепостта освен дейност по охрана на каптажите е изпълнявала и дейност по охрана на началото на споменатият виадукт. Следи от него все още са били видими в град Куклен към края на XIX век. Най- вероятно самият град Куклен води началото си именно от тази крепост. В нея първоначално е разположен военен гарнизон, който в последствие прераства в канаба (поселище) образувано от търговци, занаятчии, военни ветерани и разбира се леки жени. Всичко необходимо на едно чисто военно укрепление. От обекта произлизат редица намерени артефакти, като монети, оброчни плочи на божества, част от жертвеник на Зевс с добре запазен релеф на волска глава и др.

Местоположение

Надморска височина: 326 m GPS координати: 42°01’52” С.Ш. и 24°48’12 ” И.Д.

Източници

Брайкова, Сл. Семерджиева, Б. Маринова, В. Град Куклен. Монография. София, 2008 
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/y4Up5gBBs8BdEejA9

Планове

К.Василев

Comments are disabled.