Гр. Гоце Делчев крепост Момина кула


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Момина кула се намира на едноименното островърхо възвишение, на 2.04 km югозападно по права линия от центъра на град Гоце Делчев. Възвишението, на което е изградена от изток и запад е ограничено от дълбоки дерета, а от юг- седловина, която го свързва с разклоненията на Пирин. Крепостта има неправилна форма с площ над 10 дка. Масивен зид минава по периферията на хълма. Южната стена, широка над 1 m, е запазена на височина до 6 m. Лицевите и части са изградени от малки блокчета. Личат гнезда от сантрачи, разположени хоризонтално на разстояние от 0.4 до 0.6 m, а вертикално около 1 m. В градежа на стената е включен и голям вертикален блок. Добре е запазена стената и в северозападния ъгъл. Зидарията в тази част е от ломени камъни, като за подравняване са използвани и късове тухли. На това място се оформя четириъгълна кула със страна 6 m. На юг личат останки от по- ранни градежи- кръгло съоръжение, иззидано от ломени камъни, споени с хоросан, примесен с едро счукана тухла. Вътрешността му е измазана с червен хоросан. Може би се касае за водохранилище. По- късно пред него е била изградена стена, а над нея минава зид със сатрачи. Под описаните съоръжения, върху югоизточния склон минава зид, изграден от малки камъни, споени с розов хоросан. На 4 m под него се вижда втора стена, широка 1.3 m, обрасла с храсти и дървета. Тук се образува правоъгълна кула с дължина на страната повече от 6 m. На 2 m под североизточния ъгъл се издига стена със широчина 1.1 m, градена от ломени камъни споени с бял хоросан, а на места са вмъкнати и тухли. В нея личат гнезда на хоризонтални греди.

Местоположение

Надморска височина: 931 m GPS координати: 41°33’21” С.Ш. и 23°42’32” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2015/10/blog-post_70.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.