С. Златоустово – крепост в м. Лонковата келемя


Описание и история

Крепост има в местността „Лонковата келемя“, на 1.4 km северно по права линия от центъра на село Златоустово. Разположена е на връх с дълги и стръмни склонове във всички посоки с изключение на север, където чрез тясна седловина върхът се свързва с останалата част от масива. Обекта заема върха и източния склон на височината. Това разположение може да е продиктувано от наличието на река на 90 m източно под укреплението. Има елипсовидна форма издължена в посока исток- запад. На върха е възможно да има обособена цитадела. Общите, приблизителни размери на обекта са 150х60 m. Според разположението може да се предположи, че е от тракийския период. Северно от твърдината по билото на рида, върви древен път в посока изток- запад.

Местоположение

Надморска височина: 521 m GPS координати: 41°43’28” С.Ш. и 25°47’49” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.